The Ultimate Guide To איך ניתן לזהות מה נחשב הטרדה מינית בעבודה

חופשה כפויהחופשה פנימיתחופשה שנתיתפדיון חופשהכניסה לפורוםייעוץ משפטי

תודה, חברת הכנסת גמליאל, גם לקראת הדיון, גם בעקבות החקיקה ונוכח המציאות פרסמתי הבוקר מאמר ב"ישראל היום", ושאלתי שם איפה טעינו, כיצד לא שמנו לב למה שקורה בבית שלנו.

ובאמת, למה? האם אוישו מנכ"ליות במקום מנכ"לים במשרדי הממשלה? האם בנות מקבלות העדפה בקבלה למגמות ריאליות?

טענה נוספת היא כי קשה להבדיל בין המותר לאסור וכי הגבולות מטושטשים.

ישנן דוגמאות רבות להטרדות מיניות, בין היתר הטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי ברמיזות בעלות אופי מיני, מבטים לאיברים אינטימיים, "נגיעות", קולות גסים, הצעות מגונות, סחיטה באיומים בנוגע למעשה בעל אופי מיני, התייחסויות המתמקדות במיניותו של אדם כשהמוטרד אמר למטריד שאינומעוניין בכך, חשיפת איברים שונים בגוף וכדומה.

מפת האתר המידע באתר ניתן באופן תיאורטי, במידע חסר ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין!

פעם אחת שזה עולה, גמרנו. גם אם "וואלה" הורידו את זה, זה קיים.

טיפים לקבלת העלאהקידום בלי תוספת שכרתוספות שכרכניסה לפורוםייעוץ משפטי

פתיחת חברהרישום חברהשותפות עסקיתתקנון לחברהכניסה לפורוםייעוץ משפטי

שימי לב על המעביד חלה החובה לקיים בירור הטרדות מיניות בעבודה גם אם לא הוגשה תלונה במשטרה.

מפת האתר המידע באתר ניתן באופן תיאורטי, במידע חסר ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין!

אווירה טובה בעבודההעסקת עובדיםחובות click here המעסיק החדשמוטיבציה בעבודהפוליטיקה ארגוניתפייסבוק ויחסי עבודהקבלת עובד/ת חדש/התקנות בטיחות בעבודה

מלצרים ומלצריותמקצועות נכחדיםמשק ביתניקיון ואחזקהעובדי הובלותעובדי מדינה

אזור ירושלים והסביבהחיפה ואזור הקריותייעוץ משפטינתניה, חדרה והשרוןעבור תושבי תל אביבעורך דיןכניסה לפורוםייעוץ משפטי

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The Ultimate Guide To איך ניתן לזהות מה נחשב הטרדה מינית בעבודה”

Leave a Reply

Gravatar